Professionel Lækagesporing

Lygas Lækagesporing A/S udfører lækagesporinger på alle typer rørinstallationer for erhvervs- og privatkunder, forsikringsselskaber samt boligselskaber, hurtigt og præcist, uden unødige ødelæggelser.

Rapport
Lygas Lækagesporing udarbejder i hver enkelt sag en detaljeret rapport hvori det vil fremgå, hvilket udstyr, der er blevet benyttet - lækagens lokalisering - lækagens omfang - samt et detaljeret billede af lækagen. Rapporten kan også fremsendes via elektroniskpost.

Hvad koster det?
Lygas Lækagesporing har faste gode priser for sporing af lækager. Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed i det videre forløb med eksempelvis kontakt til håndværkere, boligselskaber eller forsikringsselskaber.

VVS arbejde
Vi udfører ikke VVS arbejde, men foretager blot selve lækagesporingen og frilægning udføres efter aftale. ​Fugtmålinger i beton- og trækonstruktioner m.m. med elektronisk måleudstyr kan udføres i forbindelse med lækagesporing omkring lækagestedet.

Hovedkontor:
Dybendalsvænget 3
DK 2630 Taastrup

Vejle afdeling:
Sadelmagervej 24
7100 Vejle 

 

 

 

Holbæk afdeling:
Amtmandsvej 2
DK 4300 Holbæk 

 Padborg afdeling:
Oksevej 6
DK 6330 Padborg

 

  

Næstved afdeling:
Maglemølle 21
DK 4700 Næstved

Give afdeling:
Vejlevej 193
DK 7323 Give

 

 

Fyn afdeling:
Måre Byvej 22
DK 5853 Ørbæk

Gram afdeling:
Industrivej 12
DK 6510 Gram